محتوای یورو
imrs

تورم بی سابقه در منطقه اروپا

تورم در منطقه اروپا یعنی همان کشورهای اروپایی که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، رکورد دیگری را در ماه آگوست به ثبت رسانده است. این رکورد ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی است که عمدتا از جنگ روسیه در اوکراین ...